Ελεγχος ποιότητας


Έλεγχος ποιότητας


Η δέσμευσή μας για την ποιότητα επεκτείνεται στο Εργαστήριο Ελέγχου Ποιότητας (QCL). Το QCL είναι ο πιο εξελιγμένος και εξελιγμένος εξοπλισμός ελέγχου ποιότητας. Οι σημαντικές επενδύσεις που πραγματοποιούνται σε αυτόν τον εξοπλισμό εξασφαλίζουν ότι οι αντλίες νερού της Globaltech, οι στροβιλοί σωλήνες και τα τμήματα των φρένων συμμορφώνονται με τα αυστηρότερα πρότυπα ποιότητας της βιομηχανίας.

Ακολουθούν ορισμένες από τις συσκευές που χρησιμοποιούνται στο Πρόγραμμα Ελέγχου Ποιότητας:


Ονομασία οργάνων
Ηλεκτρονικός δοκιμαστής αντοχής σε εφελκυσμό Ανιχνευτής διαρροών
Πολυλειτουργικός ηλεκτρονικός δοκιμαστής αντοχής σε εφελκυσμό Δοκιμή σκληρότητας
ΔΟΚΙΜΗ ΟΖΟΝΤΟΣ ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΤΟΥ ΚΑΠΝΟΥ Δοκιμή τραχύτητας
Δοκιμή όζοντος Έλεγχος ρουλεμάν
Πολυλειτουργικός δοκιμαστής παλμών Ανίχνευση εκτόξευσης αεροπλάνου
Εκθείωση καουτσούκ
Εκθείωση καουτσούκ
Δοκιμαστής σκληρότητας Rockwell
Κουτί σταθερής χαμηλής θερμοκρασίας
ηλεκτροθερμικό ξηρό κουτί σταθερής θερμοκρασίας
ψηφιακό θερμόμετρο οθόνης
Εξοπλισμός κενού
Δοκιμαστής πίεσης
μετρητή πάχους
Συσκευές μέτρησης συντεταγμένων 3D
Φασματόμετρο μετασχηματισμού Fourier
Μέσο χαμηλής επέκτασης μέτρησης
Έλεγχος επιπτώσεων χαμηλής θερμοκρασίας
Διαρροή δοκιμαστή
μετρητής ροής
Μηχανή Vulcanization Plate
Αναλυτική ισορροπία
Καουτσούκ Μίξερ
Ευαισθητοποιημένος μικροβολιστής
Ελαστικός δοκιμαστής πλαστικότητας
Δοχείο δοκιμής υψηλής θερμοκρασίας κενού
Εναλλασσόμενο θάλαμο ελέγχου θερμοκρασίας και υγρασίας
Έλεγχος παλμών υψηλής θερμοκρασίας για ελαστικό σωλήνα
Μηχανές δοκιμής καταπόνησης κραδασμών
Ελεγκτής θερμοκρασίας ευθραυστότητας ελαστικού
Ηλεκτρονική αναλυτική ισορροπία
Μηχανή διάτρησης
Δοχείο δοκιμής διάβρωσης με αλάτι ψεκασμού.
ΜΙΝΙ-SHED